Rehabilitació ATM

Rehabilitació ATM

Alteracions de la articulació temporomandibular:

 

La articulació temporomandibular es troba situada entre la mandíbula i l’os temporal del crani. Aquesta articulació es una de les mes importants del cos humà ja que permet fer moviments funcionals necessaris per la alimentació i la parla. Els problemes de la ATM es poden presentar a qualsevol edat, particularment entre la adolescència. Es mes freqüent en les dones que en els homes.

Clínica:

Els síndromes associats amb els trastorns de la ATM son:

• Dificultat o molèsties al mastegar.
• Soroll articular al obrir o tancar la boca.
• Molèsties en la zona.
• Mal de cap
• Disminució de la capacitat d’obrir o tancar la boca.

Causes:

Les causes mes freqüents que ens podem provocar un trastorn en la ATM son:

• Estrès físic i emocional.
• Maloclusió per malposició dentaria o incompatibilitat de maxil·lars.
• Bruxisme.
• Males postures corporals (normalment associades a males posicions per la feina)
• Artritis, fractures, dislocacions i problemes estructurals al néixer.

Tractament:

El tractament es centra en disminuir el dolor i incrementar la mobilitat articular:

• Aprendre a estirar i relaxar suament els muscles de la zona mandibular.
• Evitar badallar, cantar o mastegar xiclet.
• Intentar reduir l’estrès.
• Exercicis setmanals.
• Antiinflamatoris o relaxants musculars.
• Utilitzar una fèrula de descarrega.