Implants

Implants

Implants

Què és un Implant?

Els implants dentals són fixacions de titani que es col·loquen per substituir les dents deteriorades o absents.

Es tracta d’un dispositiu mecànic que s’instal·la a l’ós per substituir una arrel dentaria perduda i d’aquesta manera retenir i sustentar una pròtesis o dent artificial. D’aquesta manera es poden recuperar les dents perdudes d’una manera molt senzilla.

En quins casos convé realitzar una implantació?

  • Substitució d’una única dent: Es pot col·locar un implant a aquest espai, recobrint-lo posteriorment amb una corona. Aquest procediment substitueix al pont tradicional.
  • Grans espais entre dents: Es poden inserir varis implants sobre els quals es recolzarà la pròtesi fixa, combinant o no aquests amb dents pròpies.
  • Pacients parcialment desdentats, amb absència de queixals als sectors posteriors: Es poden utilitzar els implants per col·locar un pont fix recolzat o bé en dos implants o en un implant i una dent natural.
  • Pacients totalment desdentats: On les pròtesis removibles convencionals no es subjecten i molesten, es pot col·locar un número variable d’implants per estabilitzar, retenir i subjectar millor la pròtesi o la dentadura fixa.

Fases de la Implantació

  1. Estudi i Planificació
  2. Col·locació quirúrgica de l’implant
  3. Cicatrització
  4. Col·locació dels pilars
  5. Confecció de la pròtesi