Endodòncia

Endodòncia

Endodòncia

En què consisteix l’Endodòncia?

Aquest tractament es coneix vulgarment com “matar el nervi”. Consisteix en la extirpació del paquet vasculo-nerviós que es troba a l’interior de la dent i és el causant del dolor dental.

Per mitjà d’uns instruments especials es neteja l’interior de la dent deixant-la lliure d’infecció. Cada dent té al seu interior una xarxa de conductes. L’endodòncia pretén netejar cada conducte i deixar la dent apta per a la seva posterior restauració.

Quan i Per què es realitza?

Es realitza en casos de pulpitis agudes i cròniques irreversibles com a tractament pal·liatiu del dolor i també en casos preventius quan sembli que el tractament restaurador per sí sol no assegurarà una bona salut de la dent en qüestió.

La gran majoria de les endodòncies es realitzen com a causa de caries extenses, que arriben al nervi i produeix un dolor fort.

Tècnica

Després d’anestesiar la dent, es procedeix a eliminar tot el teixit afectat per la caries fins a deixar la dent completament neta. A continuació s’accedeix al nervi. El següent pas és mesurar l’arrel de la dent, mitjançant una radiografia i un aparell dissenyat per a aquesta finalitat. Una vegada que es coneix la longitud del conducte, es procedeix a la neteja del canal del nervi.

Finalment, es desinfecta completament la dent, s’asseca i s’obtura per tancar-la hermèticament.

Eficàcia

En el cas d’un dolor agut, la realització d’aquest tractament alleuja immediatament la sensació dolorosa, quedant només una lleu sensació de molèstia que finalitzarà en pocs dies.

Una dent endodonciada sofreix un afebliment que a mig o llarg termini pot induir en una fractura de la dent. A això, s’ha de sumar la gran pèrdua d’estructura dentaria que s’ha eliminat al netejar la caries.

Per això, és recomanable col·locar una corona de ceràmica per enfortir aquestes dents i mantenir la seva integritat a llarg termini.