Consells

Home / Consells

Els tractaments d’ortodòncia es poden realitzar a qualsevol edat. La diferència fonamental és que els nens i adolescents estan creixent i la mida i posició dels ossos maxilars poden modificar-se durant el tractament, mentre que en els adults ja no hi haurà canvis d’ós, cosa que a vegades condiciona les possibilitats del tractament.

Generalment no hi ha un origen únic en el desencadenant de la mala oclusió. Intervenen factors hereditaris i estructurals i d’altres ambientals.

  • La presència dels hàbits dolents en els nens, com el dit a la boca o el xumet o biberó fins edats avançades.
  • La “deglució atípica”, el nen empassa saliva empenyent les dents amb la llengua i fa que aquestes es moguin. La forma correcta      d’empassar és recolzant la punta de la llengua al paladar.
  • S’agafa l’hàbit de respirar per la boca en lloc de per el nas com hauria de ser.
  • La presència de caries o la pèrdua de dents, tant de llet com permanents també afecten.

El cap del raspall ha de ser petit per facilitat l’accès a qualsevol zona, el material ha de ser sintètic i els seus extrems redondejats per no traumatitzar els teixits bucals.
El raspall s’ha de renovar periòdicament.

raspallat

Raspallant-se les dents bé, com a mínim, tres vegades al dia. Això farà, que la pel·lícula de bactèries s’elimini. S’ha d’utilitzar un raspall en bon estat i pastes dentífriques amb flúor.

Tot això s’ha de complimentar amb l’ús de la seda dental o un raspall interproximal, per eliminar les bactèries d’entre les dents, on els raspalls normals no arriven.

La dieta equilibrada, amb varietat de menjars dels grups bàsics d’aliments també afavoreixen la prevenció.

Per últim, concertar la visita amb el dentista periòdicament per tal de fer una revisió i una neteja professional.

La placa és una pel·lícula blanquinosa que s’adhereix a les dents i teixits periodontals en els que colonitzen les bactèries responsables de la caries. Amb una bona tècnica de raspallat es pot eliminar fàcilment.

La caries és una malaltia que té l’origen en múltiples factors que afecten al teixit dur de les dents. Una caries pot ocórrer només quan les bactèries de la boca causants es congreguin en forma de placa a la superfície de les peces dentaries en presència de sucres formant la “placa bacteriana”.

L’àcid format per les bactèries ataca la superfície de la dent, causant la destrucció del teixit i formant la caries.

La caries en un principi no és dolorosa fins que arriba a estadis avançats amb afecció al nervi.

A l’inici es detecta com taques o punts obscurs i a vegades es produeix certa sensibilitat al fred o al calor o als aliments dolços.